Het "vertaalkwaliteit"-niveau (semantische weergave en orthosyntactische juistheid) verzekert de volledige weergave van de betekenis in de doeltaal, waarbij de grammaticale en orthografische juistheid van de tekst gegarandeerd wordt.

" Het "aanpassingskwaliteit"-niveau (specifieke terminologie en fraseologie van het technolect) verzekert de sociostilistische gelijkwaardigheid van de vertaalde tekst; de vertaler doet een beroep op een specifieke terminologie en fraseologie, die over het algemeen vooraf voltooid werden door het terminologiedepartement. De tekst wordt geleverd na de afwerking, waarbij rekening gehouden wordt met de eventueel aangebrachte aanduidingen en wijzigingen door de klant.

" Het "editingkwaliteit"-niveau ("nulfout"-overeenstemming van de lay-out/tekst) verzekert de perfectie en de overeenstemming van de teksten met de lay-out: taalkundige en grafische nulfoutvalidatie alvorens toestemming te geven om gedrukt te worden. Vaak worden de films of het drukwerk bedrijfsklaar aan de klant geleverd.
Het schema dat wij hieronder weergeven, geeft een samenvatting van alle bewerkingen inzake analyse, omzetting, revisie, terminologie, afwerking, homogenisering, fraseologische, typografische en orthosyntactische validatie, die noodzakelijk zijn om van het eerste niveau, de eenvoudige vertaalkwaliteit, over te stappen naar het niveau van uitmuntendheid, de editingkwaliteit. Die van de beslissende "taalkundige en grafische nulfoutCorniglia
dworp

 

 

All Italian Translations sprl
Copyright ©2005 - All rights reserved.