Wat u nog tegenhoudt? De kostprijs.

Budgetten worden steeds krapper, en velen geven er de voorkeur aan eigen middelen te gebruiken en een beroep te doen op de interne mogelijkheden.

Maar hoewel het etiket "tweetaligheid" zowat iedereen in staat stelt te "vertalen", moeten we erkennen dat teksten vertaald door niet-professionals niet eenzelfde gevoeligheid uitstralen.

Reden te meer om uw projecten, contracten en brochures toe te vertrouwen aan onze vakmensen.Corniglia

 

 

All Italian Translations sprl
Copyright ©2005 - All rights reserved.